Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Evlilik Türleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Not: Ek dosya içerik bölümümüzden evlilik türleri slaytını indirebilirsiniz.

Dünyada Evlilik Türleri


1. Soy ve Secere İlişkilerine Göre Evlilikler


Patrilineal: Bu sistemde miras paylaşımı baba soyunun üstünlüğüne dayanmaktadır. Baba soyundan gelenler akraba sayılmaktadır.
Matrilineal: Bu sistemde mirasın ana soyu tarafından paylaşılması üstünlüğüne dayanmaktadır. Anne soyundan gelenler akraba sayılmaktadır.
Bilateral: Bu sistemde hem anne soyu hem de baba soyu mirasta eşit haklara sahiptir

2. Oturulan Yere Göre Evlilik

Matrilokal: Erkeğin kadının ailesiyle oturması
Patrilokal: Kadının erkeğin ailesiyle oturması
Neolokal: Ne erkeğin ne de kadının aileleriyle yaşamaması, ailelerinden ayrılarak başka bir ev oturması.

3. Eş Sayısına Göre Evlilik


Monogami: Tek eşle evlilik
Poligami: Çok eşle evlilik. 
Poliandri: Bir kadının birden fazla erkekle evlenmesi,
Polijini: Bir erkeğin birden çok kadınla evlenmesi

4. Eşin Seçildiği Guruba  Göre Evlilik


Endogami: Akraba arası evliliktir
Ekzogami: Akraba dışı evliliktir.

5. Otorite ilişkilerine Göre Evlilik


Patriyarki: Evliliklerde kocanın üstünlüğüne dayanır.
Matriyarki: Evliliklerde kadının üstünlüğüne dayanır


Evlilik Türleri Resimleri

 • 2
  Evlilik Çeşitleri 6 ay önce

  Evlilik Çeşitleri

 • 2
  Evlenme Çeşitleri 6 ay önce

  Evlenme Çeşitleri

Evlilik Türleri Sunumları

 • 2
  Önizleme: 6 ay önce

  Evlilik Türleri Nelerdir Slayt (PPTX Sunum)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  EVLİLİK TÜRLERİ

  2. Sayfa
  AİLEAilenin Tanımı Toplumsal kurumlar içinde en temel ve en eski kurum aile kurumudur. Toplumsallaşma çocuk ve aile üyeleri arasında başlayan bir etkileşim sürecidir. Aile kurumu, içinde yaşanılan toplumun kültürünün öğrenilmesi ve aktarılmasında bir başka deyimle toplumsallaşma sürecinde en etkili kurumlardan biridir. Bu süreç yoluyla insan toplumdaki temel kuralları öğrenir ve içinde yaşadığı toplumun bir parçası haline gelir.

  3. Sayfa
  AİLE Ailenin oluşabilmesi için evlilik kurumuna ihtiyaç vardır. Diğer bir deyimle, ailenin meşru ilişkiler içerisinde kalabilmesi bu birliğin evlilik kurumunca onaylanmasına bağlıdır. Ancak bu suretle evlilik içinde doğan çocuklar meşru sayılırlar.

  4. Sayfa
  EVLİLİK

  5. Sayfa
  Evlilik Birliğini Oluşturan Eş Sayısına Göre Evlilik TürleriEvlilik birliği eş sayısına göre Monogami ve Poligami olarak iki türde incelenmektedir.

  6. Sayfa
  Tek Eşle Evlilik (Monogami)Bir erkekle bir kadının evliliğidir. En yaygın ve en geçerli evlilik tipidir. Tek eşle evlilik Türk ailesinin de karakteristik özelliğidir.Tek eşle evlilik, eşler arasındaki ilişkiler açısından olduğu kadar ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilişkilerin niteliği açısından da en tercih edilen evlilik şeklidir. Yasaların öngördüğü ve onay verdiği evlilik tipi tek eşliliktir.

  7. Sayfa
  Çok Eşle Evlilik (Poligami)Bir erkeğin birden fazla kadınla (polijini) ya da bir kadının birden fazla erkekle(poliandri) evliliğidir.Polijini tipi; evlilik çok kadınlı evlilik olarak bilinmektedir. Genellikle kadının ekonomik gücünün ve toplumsal statüsünün düşük olduğu toplumlarda görülmektedir.Birden fazla eşi olan erkek bu eşleri ve onlardan olma çocukları ile aynı ya da ayrı evlerde yaşamaktadır.İslam hukukunun geçerli olduğu ülkelerde daha yaygın bir uygulamadır. Türk Medeni Kanunu’nda yasaklanmış bir evlilik tipi olmasına rağmen ülkemizde hâlâ dini nikâhla gerçekleştirilen çok eşli evlilikler olduğu bilinmektedir.

  8. Sayfa
  Diğer taraftan bir kadının birden fazla erkekle evliliği olan Poliandri de çok eşliliğin diğer bir uygulamasıdır. Çok yaygın olmayan bir evlilik şeklidir. Nedeni çoğu zaman demografik ya da ekonomiktir. Ülkemizde uygulama alanı bulamamış bir evlilik tipidir. Çok eşliliğin son bir örneği de grup evliliğidir. Birden fazla kadının birden fazla erkekle evliliği olan bu evlilik tipi yaygın bir uygulama olmayıp örneklerine yalnızca ilkel kabilelerde rastlanmaktadır.

  9. Sayfa
  Eşin Seçildiği Çevreye Göre Evlilik TipleriEvlilik birliği eşin seçildiği çevreye göre Endogami ve Exogami olarak iki türde incelenmektedir

  10. Sayfa
  Grup İçi Evlenme (Endogami)Evlenecek kişinin eşini kendi grubundan örneğin aynı din, aynı ulus ya da sosyal sınıftan seçerek evlenmesidir.Bu evlilik biçimiyle, sosyal ve ekonomik bağlar güçlendirilmeye, eşler arasında doğabilecek sorunlar önlenmeye çalışılmakta, grubun düzen ve statüsünün korunması hedeflenmektedir. Grup içi evlenme yıllar içinde akraba evliliklerine dönüşmüştür.

  11. Sayfa
  Grup Dışı Evlenme (Exogami)Bireyin kendi grubu dışından eş seçerek evlenmesidir. Grup içi ya da grup dışı kavramları her toplumun kendi iç yapısında şekillenen göreceli kavramlardır. Bu nedenle grup içi ve dışı kuralların algılanması ve uygulanmasında farklılıklar görülmektedir.

  12. Sayfa
  Eşlerin Yerleşim Yerine Göre Evlilik TipleriEşlerin evlendikten sonra yaşamlarını sürdürecekleri yere göre üç tür evlilik tipi tanımlanmaktadır.

  13. Sayfa
  Erkeğin Ailesinin Yanına YerleşmeEşlerin geçici ya da sürekli olarak erkeğin ailesine ait olan evi paylaşmalarıdır. Ülkemizde özellikle kırsal kesimde sık rastlanır bir uygulamadır. Nedeni yalnızca ekonomik olmayıp çoğu kez kültüreldir.

  14. Sayfa
  Kadının Ailesinin Yanına YerleşmeÜlkemizde iç güveyi olarak da isimlendirilen bu evlilik biçiminin nedeni büyük ölçüde ekonomiktir.

  15. Sayfa
  Ayrı Eve YerleşmeEvlenen çift, her iki tarafın ailesinden ayrı ve bağımsız olarak bir eve yerleşir. Günümüzde en çok benimsenen, arzulanan ve en yaygın olan uygulamadır.

  16. Sayfa
  Soyun İzlenmesi ve Mirasın Bölüşümüne Göre Evlilik TipleriDünyaya gelen çocukların anne ya da baba ailesine kaydolunması, mirasın bölüşümünde anne ya da baba soyunun hakimiyeti esas alınarak yapılan bir sınıflamadır.-Baba soyunun izlenmesi-Ana soyunun izlenmesiHer iki tarafın eşitliği olarak üç şekilde görülür. Çağdaş yaklaşım eşitlikçi anlayıştan yanadır

  17. Sayfa
  Evde Otoritenin Kullanımına Göre Evlilik TipleriOtoritenin erkek ya da kadında toplanması, akrabalık ve mülkiyet ilişkilerinin ana ailesi ya da baba ailesi şeklinde biçimlenmesi farklı aile tiplerini oluşturmuştur.Erkek otoritesinin üstünlüğü, kadın otoritesinin üstünlüğü ve otoritenin eşit kullanımı olmak üzere üç şekilde tanımlanır.Geleneksel toplum yapılarında baba otoritesinin geçerli olduğu görülür. Ancak günümüzde kabul gören görüş otoritenin kadın ve erkek tarafından eşit olarak kullanımıdır. Bu, çağdaş aile tanımı ile de örtüşen bir durumdur

  18. Sayfa
  HAZIRLAYANLARRUKİYE NUR ÇİFTÇİ 250MÜNEVVER USLU 118

Evlilik Türleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Evlilik Türleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Evlilik Çeşitleri
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin